Vårt medisinske team ledes av Prof. Dr. Med. Karl R. Aigner

Hans lange erfaring innen kirurgisk onkologi, det personlige engasjementet og metodikken som brukes innen regional kjemoterapi, gjør klinikken vår unik på global basis.

Ditt velvære og din tilfredshet er vårt mål i det daglige arbeidet. For å møte behovene dine, samt en høykvalitets medisinsk behandling og en helhetlig pleie og støtte, har vi satt sammen et team av motiverte og erfarne leger. Dette teamet er understøttet av spesialister på en rekke områder, så vel som profesjonelle medarbeidere innen sykepleie og administrasjon.

Prof. Dr. Med. Karl R. Aigner - Medisinsk direktør

Prof. Dr. Med. Aigner er en av verdens pionerer innen regional kjemoterapi. I mer enn 30 år har han jobbet med RCT, og teller i dag som en av de mest erfarne legene for denne behandlingsmetoden. Utallige forelesninger og gjestevirksomhet i USA, Japan, Kina, Israel, Egypt, Australia og en rekke andre land, samt mer enn 200 publikasjoner i faglitteratur og forelesninger i inn- og utland, sier litt om Prof. Aigners og Medias Klinikum’s engasjement innen RCT - regional kjemoterapi.

Prof. Dr. Med Aigner gjennomførte sin medisinske utdanning og grunnlaget for hans kirurgiske opplæring i karkirurgi, på universitetet i Erlangen. På på Giessen-universitetet gjennomførte han sitt post-doktor-arbeid i teknikker for regional kjemoterapi med vitenskapelig fokus på kirurgisk onkologi. I 1981 utviklet Prof. Aiger en metode for å lede den første isolerte leverperfusjonen med en hjerte-lunge-maskin på et menneske, og i de påfølgende årene utviklet han en rekke kirurgiske prosedyrer og et spesielt kateter for isolert behandling av organer og deler av kroppen, blant annet for kreft i bukspyttkjertelen.

Mellom 1986 og 1991 var Prof. Aigner seniorkonsulent for kirurgi på distriktsykehuset i Trostberg am Chiemsee, og fram til 2001 var han seniorrådgiver i avdeling for onkologisk kirurgi på Askepios Paulinen Klinik i Wiesbaden. Fra 2002 til 2005 ledet han avdelingen for onkologisk kirurgi på Medias Klinik GmbH i Ransbach-Baumbach. Siden 2006 har Prof. Aigner vært medisinsk direktør på Medias Klinikum GmbH & Co KG, en privatklinikk for onkologisk kirurgi i Burghausen an der Salzach.

Prof. Aigner is member of the following professional organizations:

  • German Society of Surgery (DGHC)
  • Professional Association of German Surgeons (BDC)
  • German Cancer Society – Department of Experimental Cancer Research (AEK)
  • European Association for Cancer Research (EACR)
  • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
  • Society of Surgical Oncology (SSO)

Emir Selak - overlege

Emir Selak fullførte sine medisinske studier i Banjaluka (Bosnia-Hercegovina), hvor han da jobbet i fem år på avdeling for nevrokirurgi på universitetsklinikken i byen.

Selak, som er født i Bosnia, begynte å jobbe med Prof. Aigner i 1993. Først fullførte han den generelle kirurgiske delen av sin spesialistutdanning i Prof. Aigners team, og deretter spesialiserte han seg i teknikker for regional kjemoterapi.

Mellom 2002 og 2006 var han sjefskonsulent under Prof. Aigner i avdeling for onkologisk kirurgi i Medias Klinik GmbH, i Ransbach-Baumbach. Emir Selak er nå overlege for onkologisk kirurgi i Medias Klinikum GmbH & Co. KG i Burghausen an der Salzach.

Dr. Selak is member of the Professional Association of German Surgeons (BDC).

Dr. Med. Sabine Gailhofer - overlege

Dr. Sabine Gailhofer studerte medisin i München og Los Angeles og fullførte sin doktorgrad i 1988 ved dermatologisk klinikk i Ludwig Maximilian-universitetet i München, med en avhandling på "Effekter av Argon-lasere på dermis, epidermis og blodkar".

I 1991 mottok hun prisen for beste skribent om "Regional Chemotherapy for Pancreatic Cancer" på V. International Conference on Advances in Regional Chemotherapy (ICRCT 91). I 1994 på ECCO (European Congress on Clinical Oncology), i Paris, mottok hun prisen for "Best scientific presentation on Ovarian Cancer".

Gailhofer jobbet for første gang med Prof. Aigber i 1989. Først som ansatt fullførte hun sin spesialistutdanning i kirurgi, og drev deretter forskning på spesifikke temaer innen regional kjemoterapi. Mellom 2002 og 2006 var Dr. Gailhofer seniorkonsulent med Prof. Aigner i avdeling for onkologisk kirurgi i Medias Klinik GmbH, i Ransbach-Baumbach. Siden 2006 har hun jobbet som konsulterende lege i Medias Klinikum GmbH & Co. KG i Burghausen an der Salzach.

Dr. Gailhofer is member of the Professional Association of German Surgeons (BDC).

Kornelia Aigner -Dipl.-Biolog

Kornelia Aigner

Kornelia Aigner studerte biologi i Regensburg og Düsseldorf, med tyngdepunktene immunologi og bioinformatikk. I instituttet for fysikalsk biologi på univertitetet Düsseldorf, jobber hun med beregningen av strukturene for ikke-kodende RNA.

Som vitenskapelig medarbeider hos Medias Klinikums, planlegger hun og tar hånd om studier for regional kjemoterapi. Hennes tyngdepunkt for forskning er immunstatusen og mikromiljøet til tumoren i løpet av terapien.

I tillegg leder hun området "personifisert medisin" og organiserer etter pasientens ønske, genomanalyser av solide tumorer, som alt etter forekommende mutasjoner, kan føre tilmålrettede terapier.

Karl E. Steinbach - direktør for anestesi og smertebehandling

Karl Steinbach leder avdeling for anestesi og smertebehandling. Dr. Steinbach er født i Köln og fullførte sine medisinske studier ved Ruhr-universitetet i Bochum og universitetet i Hamburg.
I Hamburg fullførte han "Diplom for tropisk medisin og parasittologi" og ved Ruhr-universitetet fullførte han utdanningen som anestesilege, samt videreutdanning innen smertebehandling. Under ulike opphold i utlandet, som Israel, India, Skottland, Frankrike og Sør-Amerika, utvidet han sine omfattende kunnskaper i sine spesialfelt. Han har utgitt ulike publikasjoner innen temaet smertebehandling.

Dr. med. Hans-Ulrich Mayr – Indremedisin

Dr. Mayr er indremedisinsk konsulentlege hos Medias-Klinikums. Han studerte medisin ved L.M.U. München og "Université Pierre et Marie Curie" i Paris. Innenfor rammen av en doktoravhandling, var han stipendiat for den tyske akademiske utvekslingstjenesten (Deutschen Akademischen Austauschdienstes).

Etter kliniske virksomheter - bl.a. ved Klinikum Rechts til Isar München, universitetsklinikken Montpellier/Frankreich (som assistent for Prof. Charles Mion og Prof. Stanley Shaldon) og ved den medisinske høyskolen Hannover (Medizinischen Hochschule Hannover), med gjentatte vitenskapelige publikasjoner, fulgte anerkjennelsen som spesiallege for indremedisin og tyngdepunktet nefrologi. Dr. Mayr er i dag leder for legene for MVZ Dr. Mayr og kollegene Altötting-Burghausen.