Behandlingsresultater

Valg av behandling og resultatene av behandlingen er avhengig av en rekke ulike faktorer, som blodtilførsel til svulsten og om pasienten har gjennomgått tidligere behandlinger (strålebehandling).

Den neste delen omhandler flere typer kreft og sjansene for helbredelse knyttet til dem:

1. Brystkreft

Ved brystkreft er det påvist arteriell infusjon gjennom arterien som går under kragebeinet. Denne arterien går til bryst og brystveggen, så vel som de lymfatiske dreneringsregionene på hver side av brystkassen. Behandlingen utføres i seks sykluser, hver syklus varer i fem dager, og består av arterielle infusjoner på 15 minutter, med samtidig blokkering av overarm ved hjelp av en oppblåst blodtrykksmansjett. Behandlingssyklusen blir så gjentatt med fireukers intervaller.

Dersom svulsten klart viser tegn på å forsvinne etter den første behandlingssyklusen, kan pasienten avgjøre om hun vil samtykke til et kirurgisk inngrep for å implantere et permanent Jet Port Allround-kateter, noe som gjør behandlingen enklere - eller om vedkommende i stedet foretrekker å fortsette behandlingen med et angiografisk plassert kateter. Prosedyren ble utført for første gang i 1986, og har vært ansett som en standard prosedyre siden den gang.

Resultater:

 • Amputasjon kan så og si alltid unngås
 • Mer enn halvparten av de behandlede pasientene har vist en reduksjon av svulsten på mer enn 50%.
 • Hos 26% av pasientene forsvant svulsten helt (klinisk og histologisk)
 • Bivirkninger er svært sjelden - hårtap hos mindre enn 5% av pasientene
 • Bomskudd ved injeksjon (med hud- og vevsirritasjon som følge) hos 4% av pasientene
 • De fleste pasienter er i stand til å arbeide mellom behandlingene
 • Regionalt tilbakefall (T1 - T4: N0/N1) 17% i løpet av intervallet mellom 9 og 16 år.

2. Brystkreft - tilbakefall og lungemetastaser

Tilbakefall skjer ofte spredt langs anterior og lateral brystvegg, og blodtilførselen har en tendens til å komme fra én enkelt arterie. For å samtidig inkludere alle de blodårene som forsyner svulstene, bruker vi isolert thorax-perfusjon i disse tilfellene.

Regional kjemoterapi for thorax i form av isolert thorax-perfusjon med hemofiltrasjon (ITP-F), er en meget effektiv form for regional kjemoterapi, som genererer et svært høyt cellegiftnivå i thorax-området, men som også resulterer i høye konsentrasjoner av cellegift i midtre og nedre deler av kroppen, som kan føre til betydelige bivirkninger i fravær av påfølgende hemofiltrasjon. Ved hjelp av avtoksifisering opplever imidlertid pasienten knapt noen merkbare bivirkninger.

Resultater:

 • For diffuse lungemetastaser i begge lungelappene, er den samlede responsraten 71%.
 • Hos 26% av pasientene forsvant svulsten helt. Dette er identisk med resultatene av regional kjemoterapi for brystkreft i primært stadium.
 • Delvis tilbakegang 45%
 • Overlevelsesrate
  • 75% av pasientene overlever 13 måneder
  • 50% (median overlevelsesrate) overlever 20 måneder
  • 25% overlever 3 år
  • 10% overlever 10 år eller mer
 • For tilbakefall i tidligere behandlet brystvegg (spesielt etter tidligere bestråling), er responsraten betydelig mindre gunstig enn for pasienter som ikke har blitt behandlet tidligere.
 • Overlevelsestid hos 70 pasienter:
  • 75% overlever 9 måneder
  • 50% (median overlevelsesrate) overlever 15 måneder
  • 25% overlever 27 måneder
  • 10% overlever 10 år eller mer

3. Avansert eggstokkreft

Behandlingsalternativene for tilbakevendende eggstokkreft er begrenset. Hvis det er tilbakefall fulgt av kombinasjonen kjemoterapi med platina-inneholdende midler, er utsiktene for forventet levealder dårlig. Frem til nå har ikke noen legemiddelkombinasjon hatt resultater. Studier bekrefter at å øke den administrerte cellegiftdosen, i stor grad øker bivirkningene, svekker livskvaliteten og resulterer ikke i noen forlengelse av livet.

Bruk av regional kjemoterapi for eggstokkreft tar sikte på å bryte gjennom resistansen mot cellegift, ved hjelp av en økning i regional effektiv konsentrasjon. Etterfølgende hemofiltrasjon tjener til å redusere den forventede økningen i toksisitet.

Resultater:

 • Fullstendig eliminering av ascites (væske i magen) etter bare to behandlinger med isolert abdominal perfusjon hos 45% av pasientene
 • Reduksjon av ascites med mer enn 50% hos 18% av pasientene
 • Betydelig reduksjon i smerter og magesymptomer hos 74% av pasienten
 • Overlevelsestid:
  • 75% av pasientene overlever 7,5 måneder
  • 50% av pasientene (median overlevelsesrate) overlever 13 måneder
  • 25 % av pasientene overlever 30 måneder
  • 9% av pasientene overlever uten tilbakefall 5 år eller mer (maksimalt 15 år)
 • Bivirkningene holder seg innenfor grensene:
  • Benmargsdepresjon etter WHO-kriterier II/II hos en fjerdedel (26%) av pasientene
  • Kvalme forekom hos 20% av pasientene.

4. Bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft gir på generelt grunnlag dårlige prognoser, siden den vanligvis oppdages for sent, og i tillegg er den lokalisert nært anatomisk viktige strukturer, som for eksempel gallegangene og store blodkar. På diagnosetidspunktet er det bare 10% av disse svulstene er fortsatt kan opereres.

For regionalt avansert bukspyttkjertelkreft, vil kjemoterapi kun forlenge forventet levealder med fra 2-3 måneder til ca. 5 til 6,5 måneder. Pasienter som tidligere har fått strålebehandling og kjemoterapi, omfattes sjelden av studiene på grunn av deres dårlige prognoser, og som et resultat av dette eksisterer det svært få slike studier. En studie (forfatter: Berlin JD et al) rapporterer om en median overlevelsestid (50%) på 6,7 måneder i en stor studie med 322 tidligere behandlede pasienter, og 25% med overlevelsestid på 10,5 måneder.

Nyere studier av avansert bukspyttkjertelkreft som ikke kan opereres, og der det er brukt nyere legemidler, viste ikke overlevelsesrater høyere enn 20-25% utover 1 år. Regional kjemoterapi for regionalt avansert bukspyttkjertelkreft som ikke kan opereres, og som tidligere er behandlet, gjennomføres ved hjelp av kombinert behandling, bestående av mikroembolisering gjennom et angiografisk plassert kateter, etterfulgt av isolert abdominal perfusjon for å forebygge eller behandle peritoneale (bukhinnen) metastaser.

Resultater:

 • 75% overlever 6 måneder
 • 50% (median overlevelsesrate) overlever 9 måneder
 • 25% overlever 18 måneder
 • 30% overlever 1 år eller mer