Onkologisk kirurgi

Onkologisk kirurgi bygger på erfaringsmessige og forskningsbeviste grunnleggende prinsipper, for å operere på kreftsvulster. Disse inkluderer:

  • isolasjonsteknikk uten kontakt, som refererer til kirurgisk fjerning av svulster med et minimum av inngripen for å hindre avgivelse av celler under den operative prosedyren, noe som kan føre til fjernmetastaser.
  • teknikk for lymfatisk disseksjon, som refererer til fjerning av lymfekar som drenerer svulstområdet og lymfeknutemetastaser.
  • fjerning av svulst uten kontaminasjon, med andre ord uten å utløse regionale metastaser av den fjernede svulsten i andre organer eller vev.
  • ytterligere behandling av svulsten for grundig forebygging av senere regionale tilbakefall. For dette formålet bruker vi regional kjemoterapi som tilpasses den spesifikke situasjonen, i form av en arteriell infusjon eller isolert perfusjon av et organ eller en del av kroppen.
  • kirurgi med små komplikasjoner har en direkte innvirkning på livskvaliteten, særlig hvis varigheten for større kirurgiske prosedyrer kan holdes på et minimum, dersom det unngår blodtap, og forekomsten av postoperative komplikasjoner er eliminert eller minimalisert.
  • gjenoppbygging etter omfattende prosedyrer for fjerning av svulster, og unngåelse av operasjoner som kan føre til andre skader når det er mulig, er også viktige elementer for å opprettholde livskvaliteten.
  • fastslå indikasjoner for kirurgi: Spesielt for fremskredne stadier av svulster er dette av avgjørende betydning. Kirurgisk behandling vil bli utført på en måte som er tilpasset til svulstfasen, administrert til rett tid, og fremskredenheten fastslått i henhold til pasientens allmenntilstand.