Pasientinformasjon

Kombinasjonsbehandling:
Regional kjemoterapi og immunterapi

  1. I utgangspunktet har det menneskelige immunsystemet alle forutsetninger til å bekjempe tumorceller. Uten at vi merker det utføres dette utallige ganger i kroppen vår. Imidlertid skjer det av og til at tumorceller unnslipper overvåkingsmekanismen til immunsystemet og formerer seg. Dette kalles en Escape-mekanisme (escape = eng. flukt) Deretter oppstår det en tumor.
  2. Den naturligste og også lengste, effektive metoden til bekjempelse av en tumor, er å hjelpe immunsystemet tilbake til sin oppgave med å angripe tumorer. En immunterapi med spesielt tilberedt tumormateriale varsler immunsystemet og bevirker til at kroppens egne immunceller formerer seg, trenger seg inn i tumoren og dreper tumorcellene.
  3. Store tumormasser må først reduseres ved hjelp av kjemoterapi. Immunterapien ved hjelp av tumor-vaksinering fullfører så behandlingen og beskytter best mulig mot en fornyet vekst av tumoren.

   Ofte stilte spørsmål:

   Bivirkninger:
   Som bivirkninger av immunterapi ved vaksinering forekommer det sjelden feber og tretthet.

   Hva er immunterapi med en personlig tilpasset tumor-vaksinering?
   Hver pasient har en forskjellig tumor med en unik sammensetning av antigener (markører) som påvirker immunresponsen mot en tumor. I tillegg er mange av disse viktige antigenene tilstede kun på denne tumoren og ikke på andre. Denne egenarten krever en ny type terapi, en personlig tilpasset behandling av hver enkelt tumor. Immunterapi med tumor-vaksinering er en form for personlig tilpasset medisin der kroppens immunsystem trenes til å bekjempe sin egen tumor. Ved en personlig tilpasset immunterapi blir pasientens tumor eller blod brukt til å produsere den personlige vaksinen som stimulerer immunsystemet til å angripe tumoren.

   Skal en immunterapi administreres alene eller i kombinasjon?
   Personlig tilpasset immunterapi gir en målbar immunrespons hos pasienter, som i avanserte tilfeller må forsterkes f.eks. med kjemoterapi for å få bukt med en stor tumormasse.

   Hva er regional kjemoterapi?
   Regional kjemoterapi (RCT) er en kjemoterapi som er begrenset til én kroppsdel eller ett organ. Prinsippet for den regionale kjemoterapien (RCT) er å redusere størrelsen på den typisk utpregede tumoren uten å skade pasienten. Sammenlignet med systemisk kjemoterapi, kan det forventes betydelig reduserte eller ingen bivirkninger ved RCT ettersom det kjemoterapeutiske midlet anvendes regionalt og deretter blir filtrert ut ved hjelp av kjemofiltrasjon. På grunn av den høye lokale konsentrasjonen av det kjemoterapeutiske midlet under behandlingen, oppnås det ofte en drastisk reduksjon i tumorstørrelsen eller en fullstendig regresjon, også ved lokale metastaser. Gjenværende tumormasse kan da lett fjernes ved operasjon.

   Hvorfor er immunterapi og regional kjemoterapi en god kombinasjon?
   Regional kjemoterapi (RCT) gir betydelig færre bivirkninger enn systemisk kjemoterapi, reduserer store tumorer betydelig og ødelegger tumorceller slik at tumorantigener slippes ut i blodomløpet, som i seg selv aktiverer immunsystemet til å bekjempe kreften. Denne immunresponsen varer bare en begrenset periode. Kombinasjonen av RCT og personlig tilpasset immunterapi kan føre til at den sterke immunresponsen opprettholdes i lengre tid og gir immunsystemet muligheten til å bekjempe kreften langvarig, også parallelt med andre behandlinger.

   Hva er forskjellen mellom personlig tilpasset immunterapi med vaksinering og andre immunterapier?
   Det finnes forskjellige immunterapier som har enten en medisinbasert eller en cellebasert virkning. Immunterapier som er medisinbasert (vanligvis med antistoffer), aktivierer immunsystemet ikke-spesifikt mens behandlingen i Medias Klinikum, med personlig tilpasset vaksinering, er cellebasert og spesifikk. Den induserer en immunrespons mot antigenene til kroppens egen tumor og er derfor en svært spesifikk og personlig tilnærming uten eller med begrensede bivirkninger.