Grunnlaget for behandlingen er en reduksjon av generelt omfattende tumorer ved hjelp av høykonsentrert regional kjemoterapi (RCT). Bivirkningene hos pasientene blir vesentlig redusert, og ofte helt borte, med den umiddelbare avgiftningen ved kjemoterapi ved samtidig hemofiltrasjon.

Når en svulst har blitt redusert ved regional terapi, vil svulsten, samt eventuelle regionale metastaser, bli fjernet ved hjelp av prinsippene for onkologisk kirurgi. Under behandlingen anvendes også en individuelt utviklet smertebehandling. Dermed er pasientene våre i stor grad fri for bivirkninger.